2009-04-22 11:45 #0 av: JolinaB

n/a

Familjär adenomatös polypos (FAP) är en av de mer ovanliga sjukdomarna i mag- tarmkanalen som kan ge upphov till en operation där man tar bort hela tjocktarmen.

Att ha familjär adenomatös polypos innebär att man utvecklar många polyper, vanligtvis ett hundratal upp till flera tusen, redan i tidig tonår. Polyperna utvecklas i tjocktarmen men kan också förekomma i tolvfingertarmen och i tunntarmen. Polyperna är så kallade adenom, det vill säga knölar av celler vars tillväxtreglering är onormal. Dessa polyper kan sedan utvecklas till cancertumörer. I tidigt skede har man oftast inga symtom men efterhand som antalet polyper ökar och det sker en cancerutveckling kan man få slem och/eller blod i avföringen samt buksmärtor. Man kan också få förstoppning eller diarré.

Vid behandling av sjukdomen brukar man i regel operera bort den drabbade delen av tarmen, främst tjocktarmen och ändtarmen.

Sjukdomen är ärftlig och beror på en genförändring vilket innebär att man kan testa om man bär på anlaget.

 

(Referens: Karolinska Universitetssjukhuset)