2009-04-02 22:08 #0 av: [JosefineK]

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Den kan uppstå var som helst i mag-tarmkanalen, men det vanligaste är att inflammationen sitter i nedre delen av tunntarmen eller övre delen av tjocktarmen.

Crohns sjukdom
Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Den kan uppstå i hela mag- och tarmkanalen, men vanligast är att inflammationen drabbar nedre delen av tunntarmen eller övre delen av tjocktarmen. Sjukdomen är kronisk, vilket innebär att den kan återkomma i skov. Den som har sjukdomen kan vara besvärsfri längre perioder och ibland bara ha lindriga symtom. Några får enstaka skov under sin livstid, andra har upprepade och/eller långa perioder då de är sjuka. Ca 25 000 svenskar beräknas ha Crohns sjukdom och varje år nyinsjuknar omkring 500 personer, kvinnor något oftare än män och de flesta är i 20-40 års åldern.

Orsaker till sjukdomen
Crohns sjukdom kan bero på en samverkan mellan olika miljöfaktorer och ärftliga faktorer. Exakt vilka vet inte forskarna ännu. Man har sett att det ofta föreligger variation hos en speciell gen hos patienter men Crohn. Vad man säkert vet är att rökning ökar risken att drabbas av Crohns och att sjukdomen förvärras om man röker.

Hur yttrar sig sjukdomen?
De vanligaste symtomen är buksmärtor och diarré. Buksmärtan beror på inflammation eller, i allvarligare fall på förträngningar i tarmen. Men eftersom sjukdomen kan sitta i olika delar av tarmen så kan det variera något. Om inflammationen är svår, eller om man haft den länge, kan man drabbas av feber, trötthet, viktnedgång och blod i avföringen. Man kan också uppleva besvär från leder, ögon och hud.

Diagnostik
Rektoskopi, koloskopi och röntgen samt blod- och avföringsprover är de vanligaste undersökningsmetoderna för att fastställa om man har Crohns sjukdom. Andra metoder som används är datortomografi , ultraljud och magnetröntgen. I några fall är det svårt att skilja mellan Crohns och ulcerös kolit (inflammation i tjocktarmen) eftersom många symtom är gemensamma.

(Grefberg & Johansson, 2003)

(Bild: SXC)