2018-07-05 21:16 #0 av: srebecca

Jag lider av lätt kronisk inflammerad tjocktarm. Nu har det även kommit fram att jag har mycket lågt östrogen och progesteron. Dock är mitt SBHG-värde väldigt högt, detta hör inte alls ihop. Någon med tarmsjukdom som lider av samma? Tycker det är konstigt med låga hormonvärden när jag använder preventivmedel (p-ring)